"NIE UCZYMY RUCHÓW, ALE CZYNIMY ABY BYŁY MOŻLIWE"

                                                                                            K. B. BOBATH

"NIE UCZYMY RUCHÓW, ALE CZYNIMY ABY BYŁY MOŻLIWE"                                                                                                b. k. bobath

fot. LIRYKA Atelier Fotografii

Rehabilitacja dzieci i niemowląt