Metoda integracji sensorycznej stworzona jest dla dzieci o prawidłowym rozwoju, ale mających trudności z organizacją zachowania oraz mających specyficzne problemy w uczeniu się. Jest też metodą wspomagającą dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi np.: MPD, Autyzm, Asperger, Zespół Downa.

Integracja sensoryczna jest procesem neurologicznym, dzięki któremu nasz mózg otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, dotyk, smak, równowaga, ruch), opracowuje je oraz odpowiada adekwatną reakcją.

Integracja sensoryczna kształtuje się już w okresie płodowym dziecka. Niestety nie zawsze kształtuje się w sposób prawidłowy co zakłóca rozwój ruchowy, emocjonalny i poznawczy dziecka oraz procesy uczenia się.

Jakie zachowania wskazują na problemy z SI?

Zachowania sugerujące możliwe zaburzenia SI u małych dzieci