Metoda FITS powstała w 2004 r., autorami są fizjoterapeuci dr n. med. Marianna Białek i dr n. o zdr. Andrzej M’hango, specjalista rehabilitacji ruchowej, dyplomo¬wany osteopata.

Metoda uwzględnia zasady leczenia dysbalansu mięśniowo-powięziowego i rozpoczyna się od poprawy czucia głębokiego, relaksacji hipertonicznych mięśni, następnie wzmocnienia wyhamowanych mięśni, aż do uzyskania najlepszych warunków do wykonania wzorców korekcyjnych oraz autokorekcji postawy ciała.

Etapy metody

1. Badanie i uświadomienie pacjenta.

2. Przygotowanie do korekcji:

3. Trójpłaszczyznową korekcję – budowanie i stabilizowanie korekcyjnych wzorców ruchowych w otwartych i zamkniętych łańcuchach biokinematycznych, w pozycjach funkcjonalnych.

 

Aspekty metody FITS