top of page
PNF skoliozy

PNF jest jedną z metod do pracy u pacjentów ze skoliozą.

Terapeuta na podstawie analizy skrzywienia (jednołukowa lub dwułukowa skolioza) wybiera odpowiednie wzorce ruchowe, aby uzyskać korekcję kręgosłupa w trzech płaszczyznach.

Terapia jest prowadzona w wielu pozycjach wyjściowych i z wykorzystaniem np. taśm theraband, piłek co ma na celu utrwalenie osiągniętej korekcji i przygotowanie dziecka do wykonywania codziennych aktywności przy optymalnie skorygowanym kręgosłupie. 

Warunkiem sukcesu podjętej terapii jest zaangażowanie dziecka i rodziny w terapię i codzienne wykonywanie zaleconych ćwiczeń w domu. 

kręgosłup, fizjoterapia skolioz
bottom of page