top of page
PNF

Proprioceptywne torowanie nerwowo- mięśniowej (PNF) jest jedną z najbardziej znanych koncepcji fizjoterapeutycznych. Twórcami są dr Herman Kabat oraz Margaret Knott a początek przypada na lata 40-te XX wieku.

PNF opiera się na budowie anatomicznej człowieka i proponuje ruchy naturalne, przebiegające trójpłaszczyznowo, zbliżone do aktywności dnia codziennego, a za najważniejszą komponentę ruchu uważa rotację.

Zastosowanie metody PNF u dzieci:

 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,

 • ze schorzeniami rdzenia kręgowego,

 • z uszkodzeniem splotu barkowego,

 • z chorobami nerwowo- mięśniowymi (miopatie, rdzeniowy zanim mięśni, polineuropatie),

 • ze skoliozą 

 • z wadami stóp,

 • innymi wadami narządu ruchu.

W terapii PNF wykorzystywane są techniki, które:

 • uczą ruchu i koordynacji,

 • stabilizują,

 • rozluźniają,

 • mobilizują,

 • działają przeciwbólowo.

bottom of page