Masaż klasyczny w pediatrii

Masaż klasyczny w pediatrii pełni kilka funkcji: profilaktyczną, diagnostyczną, terapeutyczną, pielęgnacyjną, psychologiczną oraz jako przygotowanie tkanek do terapii właściwej.

Czucie głębokie to drugi układ (poza powierzchownym) odbierający bodźce ze środowiska zewnętrznego, dzięki któremu uczymy się, oceniamy i rozumiemy otoczenie. Układ ten czynnościowo jest związany z układem mięśniowym i bezpośrednio kontroluje jego funkcje. 

Informacja odbierana przez czucie powierzchowne (skórę) i czucie głębokie podczas masażu zostaje przekazana do wyższych pięter układu nerwowego i w odpowiedzi reguluje reakcje motoryczne, takie jak:

  • kontrola i planowanie ruchu (dostarczanie niezbędnych informacji do skorygowania ruchów),

  • poprawa świadomości ciała i kształtowanie jego schematu,

  • stabilizacja posturalna,

  • umiejętność stopniowania ruchu, dozowania siły, z jaką należy wykonać ruch,

  • wspólnie z układem przedsionkowym regulowanie napięcia mięśniowego,

  • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego poprzez zwiększenie świadomości ciała w przestrzeni w odniesieniu do innych ruchów,

  • płynność ruchu.

profesjonalny masaż dzieci
Masaż w Krośne, Jaśle i Sanoku